Sprinklerijärjestelmien suunnittelu, valmistus, asennus ja huolto

Tuotteet ja palvelut

SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Suunnittelemme sprinklerijärjestelmän asiakkaan tarpeisiin sopivaksi kuitenkaan säännöistä ja asetuksista tinkimättä. Näin päädytään optimaaliseen ratkaisuun laitteiston kustannusten ja suojauksen kannalta. Esisuunnittelun ja varsinaisen suunnittelun teemme CEA 4001 –säännöstöä noudattaen.

Suunnittelun tuloksena saamme kehykset ja menettelytavat työn toteutukselle. Tarkka ja yksityiskohtainen suunnittelu nopeuttaa toteutusta. Ilman hyvää suunnitelmaa toteutus tehdään helposti tehottomalla tavalla, jolloin toteutuksen aikana kuluu turhaa aikaa uudelleensuunnitteluun. Asennusaikaiset muutokset lisäävät kustannuksia.

Henkilöstöllämme on monien vuosien kokemus ja hyvä alan tuntemus sprinklerisuunnittelusta. Toteutamme sekä uudis- että saneerauskohteet. Asiantuntemuksemme riittää vaativienkin kohteiden suunnitteluun.

Käytössämme ovat viimeisimmät ATK-avusteiset suunnittelumenetelmät. Käyttämiemme AutoCad-pohjaisten ohjelmien ansiosta yhteistyö muiden talotekniikka-alan suunnittelijoiden kanssa onnistuu helposti.

Hyvä suunnittelu säästää kokonaiskustannuksia

 

SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN ASENNUS

Asennamme CEA 4001 –säännöstön mukaisia toimivia sprinklerijärjestelmiä ammattitaidolla. Oikein tehty asennus varmistaa asianmukaisen toimivuuden ja vaikuttaa ongelmien esiintymistiheyteen.

Liikevaihdostamme 90% muodostuu urakoinnista. Uudiskohteissa urakkaan sisältyvät usein sekä suunnittelu että asennus tarveainehankintoineen. Asennuksessa käytämme ainoastaan hyväksyttyjä, testattuja ja tunnettuja tuotteita.

Asennettu järjestelmä on luovutettaessa valmis lopulliseen käyttöönsä. Asennuspalvelu sisältää normaalin asennustyön lisäksi järjestelmän testauksen ja käyttöönoton, asennus- ja tarkastustodistuksen, kirjalliset käyttöohjeet, käyttöhenkilökunnan koulutuksen sekä mahdolliset takuuajan tarkastukset ja huollot. Annamme asennustyölle kahden vuoden takuun.

 

SPRINKLERIJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSET

Sprinklerijärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa laitteiston toimintakunnon varmistamiseksi ja tämän jälkeen määrävälein.

Käyttöönottotarkastus sisältyy pääsääntöisesti kokonaisurakkaan. Määräaikaistarkastus on eräitä poikkeuksia lukuunottamatta tehtävä kahden vuoden välein. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että järjestelmä on toimintakuntoinen ja huollettu asianmukaisesti. Tarkastukset saa suorittaa Turvatekniikan keskuksen (TUKES) hyväksymä tarkastuslaitos.

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaispakettia huollosta ja tarkastuksesta, jolloin myös vastaamme tarkastuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamisesta.